bigünah


bigünah
<fars.> bax günahsız. Məbada məni öldürə bigünah; Gətirdim bu xəlvət məkanə pənah! M. Ə. S.. <Güldəstə:> Bisəbəb, bigünah bir uşağın anasını at bayıra, axır nainsaf işdir. . . N. V.. Əslində onun <Nəcəfəlinin> heç bir günahı yox idi, o elə büsbütün və bigünah getdi!. . S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bigünah — sf., esk., Far. bīgunāh Suçsuz, günahsız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bîgünah — (F.) [ ﻩﺎﻨﮔ ﯽﺑ ] 1. günahsız. 2. suçsuz …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • bigünah — f. günahsız, təqsirsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • laləgun — sif. <fars.> klas. Lalə rəngində, lalərəngli, lalə kimi qırmızı. Tərk etdi libasilaləguni. F.. Laləgun olmaq klas. – qana boyanmaq, qanla dolmaq. Töküldü bigünah qanlar; Ürəklər laləgun oldu! M. Ə. S.. Vətən uğrunda, millət eşqində; Laləgun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurtarıcı — is. Xilas edən, xilaskar; təhlükədən və ya çətin bir vəziyyətdən qurtaran adam. Ol kəman əbru xədəngi qəmzə birlə bigünah; Kişvərini öldürür, kimdir anı qurtarıcı? K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xuliqan — <ing. adam adından> Xuliqanlıq edən adam. Nədən qalxışdı xulqanlar; Satıldı pula imanlar; Töküldü bigünah qanlar. M. Ə. S.. Qıza sataşmaq istəmişdilər, çığırıb xuliqanların əlindən qaçmışdı. H. Seyidbəyli. Gər deyən olsa ki, xuliqandı bu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti